Serra Serra, Instal.lacions Més de 35 anys gaudint de la confiança dels nostres clients.
Home » Blog

Juny 2021 - Energies renovables, l' Energia del Futur

L'energia renovable és un tipus d'energia que s'ha generat a partir de fonts naturals pràcticament inesgotables, de l’aigua, del vent, del sol, de la terra o de matèries primeres renovables. I aquestes, a diferència d’altres combustibles, són il·limitades i gratuïtes. Per això es consideren l’alternativa als combustibles fòssils, limitats i amb preus sempre a l’alça. Els recursos renovables tenen la capacitat de regenerar-se més de pressa que la velocitat amb què es consumeixen.

L'eficiència energètica varia depenent de el tipus d'energia. No obstant això, en comparació amb les fonts no renovables, l'eficiència és més gran.

 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA :

L'energia solar fotovoltàica transforma la radiació solar en electricitat.  Autoconsum.

✳️¿Qué Es La Energía solar fotovoltaica y Para Que Sirve?✳️

 Per transformar la radiació solar en electricitat s'utilitzen els  panells fotovoltàics, tipus panell solar. 

Les instal·lacions fotovoltàiques poden ser muntades a terra, al terrat, a la paret o flotants. El suport pot ser fix o utilitzar un seguidor solar per estar sempre orientats al sol.

De totes les energies netes disponibles (eòlica, hidràulica o solar), és una de les més senzilles d’utilitzar en les llars. La instal·lació dels panells solars és una tasca fàcil i ràpida de dur a terme.

Els avantatges principals: 

- Font contínua d'estalvi, la seva instal.lació suposa un estalvi considerable en la factura al final de mes.

- Resulta una energia neta i silenciosa

- Cost de manteniment mínim

- La durada dels panells solars és llarga.

- Augment del valor del habitatge. 

- Preservació del medi ambient.

 

ENERGIA AEROTÈRMICA : 

Utilitza l'energia present en l'aire per proporcionar-nos calefacció, refrigeració i aigua calenta 

Aerotermia Zaragoza |Expertos en instalación y mantenimiento

 

En els sistemes d’aerotermia, les bombes de calor són del tipus aire-aigua. S’extreu l’energia existent en l’aire exterior, i la cedeix a l’aigua que s’aporta al sistema de calefacció i aigua calenta sanitària. 

Els seus principals avantatges són:

-Mantenimient inferior que d’altres sistemes tradicionals.

-Senzilla instal·lació, tant per espai com per simplicitat de montatge

-No requereix xemeneia al no necessitar cap conducte d’evacuació.

-Rendiments superiors al 100%.

-Generador de calor reversible (3×1) per a calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració.

 

 

ENERGIA GEOTÈRMICA:

Es troba enmagetzemada en forma de calor per sota de la superfície sòlida de la terra.

Empleo de una central geotérmica para optimizar la energía

En sistema geotèrmic s’estreu absorbint  calories del subsòl. Al hivern, recapte les calor que és conserva a la terra per calefactar la llar i a l’estiu actua a l’inversa, extreu les calories de la vivenda cap al subsòl.

Els seus principals avantages són:

 - Un sol aparell aparell produeix el total de la calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitaria

-  Abaratiment del consum energètic 

-  Aprofitament dels recursos naturals

 

ENERGIA SOLAR TÈRMICA: 

Aprofitament de l’energia del Sol per produir calor que pot aprofitar-se per a la producció d’aigua calenta destinada al consum d’aigua i calefacció domèstic.

Energia solar térmica |

 

El panell solar capta els rajos del sol, absorbint  la seva energia en forma de calor, a través del panell solar fem passar un fluid (normalment aigua) de manera que parteix de la calor absorbida, el fluid eleva la seva temperatura i és emmagatzemat o directament portat al punt de consum.

Els seus principals avantages són:

- És un recurs inesgotable i completament renovable.

- Major estalvi tant en aigua com a electricitat.

- És un sistema de fàcil instal·lació i integració.

 

Maig 2021 - Ja arriba la primavera!!!

Maig 2021 - Ja arriba la primavera!!! - Serra Serra, Instal.lacions

Els dies s'allarguen i començen a pujar les temperatures, ara és  el millor moment per instal.lar un aire condicionat

o bé per realitzar el manteniment dels aparells que tinguis, i així assegurar-te de tenir el sistema apunt per quant apreti

la calor, una bona revisió ens permet verificar l'estat dels filtres i assegurar el 100% el bon funcionament del aparell.

 

Demana pressupost sense compromis 

  

 Mejor Aire Acondicionado - análisis mejores marcas 2020 | OCU

 

Necessites instal.lar una aire condicionat al teu habitatge? 

Et recomanem que aprofitis i t’avancis a la resta de les persones per així poder considerar totes les opcions a l’hora de comprar i instal·lar un aire condicionat.

 

 Acostumem a mirar el preu, la marca, el disseny, etc., però hi ha altres coses que hauríem de tenir en compte i que ningú ens explica.

Volem compartir-les amb vosaltres.

  

Quina potència triar ?

No  és necessari adquirir sempre el de major potència, sinó que és més important que l’equip sigui l’adequat per a les característiques de l’estada. Abans cal fixar-se en la superficie que es vol refrigerar,  els materials amb els qual està construït, l’orientació, o la ventilació, a més de la temperatura, que es registra de manera habitual en l’exterior. 

Tot i així per fer-te una idea al respecte , hi ha una fórmula per calcular-ho : 100 frigories x m².  és a dir per una habitació de 30m², al mínim que es necessitaria seria un equip de 3.000 frigories / hora

 

Tecnologia ?

El sistema més habitual és l'anomenat inverter, que garanteix una major eficiència energètica. Els de major eficiència estan marcats amb la lletra A+++, a més haurem de parar atenció als filtres que porten instal.lats, ja que d'ells dependrà la puresa de l'aire que respirem a casa. Actualment el mercat existeixen els aparells controlats per smartphone i que poden ser programats perquè quant arribis a casa tenir la temperatura desitjada.

 

Tipus de gas Refrigerant, R32  o R410A ?

El gas R-32 ofereix nivells d'eficiència energètica supleriors (A++ ) a la del R-410A , representa un menor cost i màxim estalvi, ja que utilitza un 30% menys de refrigerant que el R410A. 

El gas R-32 té una classificació A2L el que vol dir que té un nivell baix inflamable i tòxic.

 

Qui ha de realitzar la instal-lació d'un aire condicionat?

 Degut a l'entrada en vigor del Reial decret 115/2017 sobre Manipulació de Gasos Fluorats. La instal·lació d’equips de refrigeració o climatització amb sistemes frigorífics, i també la seva revisió i manteniment, ha de ser realitzada per professional certificat. Aquest també s’ha d’encarregar de la recuperació i càrrega de refrigerants fluorats, el control de fuites, el desmuntatge i la manipulació de contenidors de gas.

 Però no és suficient amb que ho realitzi un professional certificat. Aquest, per realitzar les activitats descrites en l’anterior paràgraf, ha de formar part d’una empresa acreditada per a la manipulació de gasos fluorats.

 Aquesta mesura neix, segons la Confederació Nacional d’Instal·ladors, de la necessitat de reduir les fugides de CO2 al medi ambient provinents d’aparells de climatització. Segons recents estudis, la major part de fugides d’aquest tipus provenen dels aparells d’ús domèstic.

 L’instal·lador d’aire condicionat, tal com hem apuntat, ha d’estar acreditat i ha de formar part d’una empresa també certificada. Però la llei no només contempla als instal·ladors, els comercialitzadors també tenen les seves obligacions: informar als compradors que la instal·lació l’ha de realitzar un instal·lador amb les característiques especificades.

La nostra recomenació, és que si estas decidit a instal.lar un aire condicionat, abans ens ho consultis i un dels nostres assessors es desplaçarà fins el teu domicili, i us realitzarà un pressupost sense compromís,  calcularà la potència necessària que ha de tenir l'equip instal.lat, la millor ubicació per tal que dóni un bon rendiment, i us aconsellarà sobre qualsevol dubte que pugueu tenir. 

Disposem de les millors marques del mercat i amb opció de finançament a mida sense interessos.

 

 

 

Abril 2021 L'AIRE CONDICIONAT REDUEIX LA CONCENTRACIÓ DELS VIRUS COM EL COVID-19

 Diversos estudis de professionals del sector demostren que precisament l’aire condicionat contribueix a millorar la qualitat de l’aire interior i per tant a lluitar contra els virus i bacteris. 

L’Associació de Fabricants d’Equips de Climatització (AFEC) ha conclòs que la ventilació i la filtració que proporcionen els sistemes de climatització per a la calefacció i la refrigeració, com els aires condicionats, contribueixen a reduir la concentració de virus i bacteris als interiors i per tant ajuden també a disminuir el risc de transmissió.

AFEC està formada per algunes de les associacions internacionals més importants en l’àmbit de la climatització com la Societat Nord-americana de Calefacció, Refrigeració i Aire Condicionat o REHVA, la Federació d’Associacions Europee de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat.

Els beneficis dels equips de refrigeració en temps de coronavirus: 

 Les instal·lacions de climatització són segures i milloren la qualitat de l’aire interior.

1.   Una ventilació adequada dels espais garanteix una renovació permanent de l’aire i permet eliminar les partícules suspeses en l’aire reduint el risc de transmissió de malalties infeccioses.

2.  És indispensable un bon manteniment dels aparells d’aire condicionat perquè funcionin correctament. Precisament l’Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració (ATECYR) ha creat una guia sobre el manteniment d’aquestes instal·lacions perquè aquesta cura dels aparells de climatització siguin una solució que permeti disminuir el risc de contagi actuant com a mesures de prevenció.

Març 2021 - Manteniment de l'aire condicionat

Quan instal·lem un aparell d’aire condicionat hem de tenir en compte que hem de realitzar el seu manteniment durant tota la seva vida útil. El fet de fer el manteniment de l’aire condicionat ens assegura que funciona correctament i això garanteix que el seu rendiment és millorAixò té incidència positiva en la nostra factura elèctrica i en el medi ambient.

Quines parts  es revisen quan es fa el manteniment de l’aire condicionat?

Unitat interior:

Neteja de filtres

Els filtres de l’aire condicionat s’encarreguen de filtrar l’aire. Quan ho fan eviten que la pols, el pol·len, els bacteris i tots els elements microscòpics que poden causar-nos gran malestar entrin en la nostra llar.

És per això que és necessari realitzar una neteja dels filtres de l’aire condicionat almenys una vegada a l’any.

Aquesta neteja, és recomanable que ho realitzi un professional per evitar possibles danys en l’equip d’aire condicionat.

 

Desaigua

En els aparells d’aire condicionat es produeix un procés de condensació per canvi de temperatura que fa que es vagin acumulant gotes d’aigua. Aquestes s’han de netejar cada cert temps per evitar males olors, avaries i la presència de bacteris.

És per això que es recomana una neteja completa de l’aparell interior amb certa freqüència. 

 

Unitat exterior

La unitat exterior és la que conté els elements principals de l’aire condicionat.

És per aquest motiu que és necessari que es netegin i es revisin regularment perquè no s’acumuli la brutícia.

A més, a l’estar a l’aire lliure, poden patir diferents danys degut, per exemple, a la pluja.

 

Refrigerant

És d’essencial importància revisar que l’aparell exterior de l’aire condicionat no tingui fugides de refrigerant. Aquesta operació sempre l’ha de realitzar un professional que disposi del certificat de manipulació de gasos fluorats.

 

  • Serra Serra realitza una revisió anual del seu aire condicionat per avaluar el seu correcte funcionament i eficiència. 
  • Obtindrà el certificat anual de manteniment de la Generalitat de Catalunya que li garanteix la seguretat i tranquil·litat.

 

 

Gener 2021 - INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE CALDERES

 

La millor prevenció per no tenir problemes amb la caldera és un manteniment anual amb un tècnic especialitzat, així i tot t’expliquem alguns consells per posar la caldera a punt amb la baixada de les temperatures, i per obtenir un estalvi en la Factura del gas:

 

-  Revisar que la pressió estigui entre 1 i 1,5 bars. En el cas que estigui per sota, acciona la clau d’ompliment fins a aconseguir una pressió mínima d’1.

- Fes una prova encenent radiadors i el màxim d’aigua calenta.

- Purgar els radiadors per treure'n l'aire.

- Utilitzar un termostat

- Posar una temperatura de confort entre els 20 i 24 graus

- Tancament de portes i finestres correctament. Tenir un bon aïllament.

- Airejar el temps just.

- Aprofitar les estones de sol, així permetem l'entrada de la llum solar, i entrada de calor natural

 

 

COM SABER QUAN TINC QUE CANVIAR LA CALDERA?

 

Alguns punts a tenir en compte per canviar una caldera :

- Supera els 10 anys de vida i no té garantia.

- Avaria d'una peça molt costosa.

- No compleix les normatives de seguretat.

 

Avantatges d'una caldera nova:

- Tecnologia avançada.

- Més eficients i menor consum d'energia

- Estalvi a la Factura.

- Contribueixen al medi ambient , ja que emeten menys gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera

 

LES CALDERES DE CONDENSACIÓ SÓN LA OPCIÓ MÉS EFICIENT I RESPONSABLE PEL MEDI AMBIENT. 

 

Destacariem 3 aspectes a tenir en compte per la substitució de la seva caldera. 

  • Qualitat - Preu:  Quant ens decidim per substituir la caldera, normalment volem qualitat. Una caldera econòmica que no tingui garanties pot ser una font de problemes.

  Les calderes que instal-lem ofereixen qualitat a un preu raonable. Són silencioses i compactes.

  • Estalvi energètic: El respecte al medi ambient i l'estalvi energètic ens preocupen cada vegada més, en una caldera de condensació obtenim un estalvi en la Fra. del gas, gràcies al sistema de microacumulació i la tecnologia de gas inverter, produeixen menys CO i CO2.

  • Garantia i  servei  tècnic: És un eix bàsic en el que han d'incidir els fabricants per mantenir la confiança del consumidor, el client exigeix un servei tècnic que respongui amb rapidesa davant de qualsevol averia.

 

La nostra empresa compta amb una àmplia experiència en el sector de les instal·lacions domèstiques de gas. Els nostres tècnics l'aconsellaran de quin tipus de caldera s’ajusta més  a les seves necessitats sense haver de renunciar al confort i a l’estalvi.

Disposem d’un gran ventall de calderes de condensació per a facilitar-te la recerca d’aquella que  l'hi aporti les prestacions i característiques que satisfacin les seves  necessitats.

Treballem amb les millors marques del mercat per a garantir que les nostres calderes siguin de màxima qualitat.

 

Demani pressupost sense comprimis , visita gratuita ,al telf: 93-777-16-31.

 

 

Resultado de imagen de platinum compact 24Resultado de imagen de caldera victoria 24Resultado de imagen de neodens 24

                                       FINANCIACIÓ 100% SENSE INTERESSOS

 ______________________________________________________________________