Serra Serra, Instal.lacions Més de 35 anys gaudint de la confiança dels nostres clients.
Home » Indústria

Indústria

- Instal·lacions elèctriques industrials.
- Automatitzacions de maquinària industrial.
- Programació de PLCs (Siemens, Omron, etc).
- Projectes de baixa i mitja tensió.
- Servei d'avaries i manteniment de prevenció.
- Bobinatge de motors.
- Reparació de màquinària electromecànica.


 - Serra Serra, Instal.lacions

PROJECTES: AUTOMATITZACIÓ POUS - CAN FOSALBA

MÈTODE DE DESENVOLUPAMENT- PROCÉS D'AUTOMATITZACIÓ


 

REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA COOPERATIVA "EL PUIG" D'ESPARREGUERA

DESCRIPCIÓ:

SERRA SERRA, S.L. ha dut a terme la reforma i ampliació integral del nou edifici de l'Escola EL PUIG d'Esparrguera. El nou edifici consta de planta soterrani, planta baixa i dos plantes pis. Al soterrani s’hi ha ubicat una aula magna, a la planta sota coberta la nova biblioteca i a les plantes pis les aules d’ESO.

S'han realitzat Instal.lacions elèctriques.

Audiovisuals: Antena TV, Xarxa integrada de veu de dades, Megafonia.

Protecció contra incendis : Extintors, Detecció.

Climatització i ventilació: Equips aire condicionat, distribució,recuperadors, extracció banys,

Calefacció: Instal.lació Grup tèrmic , distribució emisors.

 

Jornada de portes obertes

MANTENIMENTS

A qualsevol instal·lació és convenient realitzar unes certes tasques de manteniment, amb un breu seguiment rutinari i periòdic, serà suficient per poder garantir el correcte funcionament del sistema durant tota la seva vida útil.

 -Servei integral d'avaries.
 -Legalització tècnica / contracte de manteniment anuals.                                                 

- Assessorament energètic. Millora del factor de potència, optimització del rendiment dels generadors de calor, correcció de l'energia elèctrica reactiva.

MANTENIMENTS - Serra Serra, Instal.lacions